Erinevus lehekülje "Intro: the author vs the information society" redaktsioonide vahel

Allikas: KakuWiki
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti
(New page: === Introduction === Right yesterday there was a news that many Estonians living in Brussels use their satellite-TV equipment to watch Estonian TV. The sad point is that the equipment, wh...)
 
76. rida: 76. rida:
 
=== Things get complicated ===
 
=== Things get complicated ===
  
Üheks asjaoluks, mis muudab kogu probleemi analüüsi keerukaks, on erinevate osaliste ja huvide sasipundar, mida tehnoloogia areng ühes või teises suunas mõjutab (näiteks võib autori võimalus oma loomingut otse veebis avaldada mõjutada tema suhteid kirjastajaga). Kui senikasutatud loomingu müümise mudel eeldas ainuõigust tootele, siis nüüd on just IT vallas ilmunud alternatiivseid mudeleid. Näiteks:
+
Among things that complicate the situation is the mess of different parties and interests what is directly affected by the constant development of technology (e.g. the easy publication over the web may suit both to author and reader, but will threaten the profit margins of publishers). Until recently, selling someone's creation implied monopoly rights on it - nowadays we see an increasing number of different approaches (especially in the IT field):
 +
* giving up some rights/profits hoping to win more in another market segment - the freeware/demo model
 +
* developing the consumer community and building second-tier services - perhaps the most used model on free software
  
    * õiguste loovutamine lootuses võita mõnes muus seotud turusegmendis - nagu [L]Microsoft levitab tasuta IE-d, lootes võita uusi kliente serveriturul
+
Especially the latter one has spread widely - not only in software, but other creative arts as well. Some aspects of it (especially user communities) have also been adopted to proprietary models.
    * arendada tarbijakogukonda ja mängides tugiteenustele - nagu [L]Redhat
 
  
Viimane mudel on sisuliselt just see, mida kasutab enamik vaba tarkvara maailma ning mida võtab üha enam üle ka mitmete muude loomevaldade innovatiivsem seltskond.
+
Another problem is the territorial nature of IP. Different countries have got different laws, yet the Internet is global. Perhaps the best example is http://www.thepiratebay.org - the worldwide collection of Bittorrent trackers, many of which offer illegally copied proprietary software or other content (music, movies). So the hosts rely on the fact that they comply with Swedish laws and tell all the US lawyers to get lost (using a creative arsenal of diverse heavy insults).
  
Veel üks raskendav tegur on fakt, et intellektuaalomandi küsimusi reguleeriv seadusandlus on paljus riigiti erinev, Internet on aga globaalne nähtus. Nii on üsna keeruline teha kindlaks, kus elektroonilise info tarbija füüsiliselt asub (ja millised seadused seega tema kohta kehtivad), ka on seaduse huviorbiiti sattunud isikul lihtne kolida ümber mõnda riiki, kus vastav seadustik veel nõrgavõitu. Nii ongi üsna raske ennustada kasvõi neid protsesse, mille tõi selles vallas kaasa 10 uue riigi liitumine Euroopa Liiduga - arvestades seda, et nende riikide lähiajaloos vilistati kogu autorikaitsele ning kõikvõimalik ebaseaduslik materjal (tarkvara, plaadid jne) on endiselt laialt levinud.
+
Another example of the legal diversity is Linux. Due to excessive copyrights and patents in the US, American variants (distributions) do not include some software packages which can be legally contested (a well-known example is MP3 playback). At the same time, many European distributions include them.  
  
Üsna huvitava näite saab siinkohal ka Linuxi vallast. Näiteks on USA jaburavõitu seadused tinginud mitmes sealses Linuxi distros (Red Hat, Fedora, White Box) kõigi vähegi vaieldavate komponentide (näiteks MP3-mängijad) väljajätmise. Sisuliselt on tegu tehnoloogilise arengu pidurdamisega tehnoloogiaväliste faktorite poolt. Samal ajal on Euroopa distrodes (Mandriva jt) senini kõik need komponendid kaasatud.
+
=== Conclusions ===
  
 +
As seen from above, the IP is a diverse subject which has recently been increasingly contested by both the rapid development of technology and its internal shortcomings (especially its reactive nature). It is quite clear that the age of Internet and new media cannot be regulated by laws dating back to the steam engine - but the question is which one of several options would be the most feasible?
  
Kommertstarkvara arengud
+
During the course, we will stop at various alternatives from the somewhat updated traditional model to moderate and hybrid solutions as well as radical "copyleft".
 
 
80. aastatel töötati (paljuski katse-eksituse meetodil) välja mitmeid uusi autorikaitse- abinõusid. Kuni 80.-ndate keskpaigani keskendus autorikaitse tarkvara puhul eelkõige kopeerimise vältimisele - mõeldi välja terve rida vastavaid kavalaid nõkse. Samas ei olnud keelatud luua sarnase funktsionaalsuse, kuid mõneti erineva välimusega tooteid (näiteks Lotus 1-2-3 vs Multiplan vs SuperCalc) - siiski oli turuliidriks enamasti kõige innovaatilisem tegija (nt. Visicalc, WordStar).
 
 
 
Järgnevad aastad aga tõid tugeva muudatuse - lisaks PC-kloonidele hakkasid ilmuma ka tarkvarakloonid. Turul tekkis tugev võistlus sarnaste pakettide vahel, mille erinevus oli sageli nominaalne. Traditsiooniline patendimudel oleks pidanud soodustama kõrgemat innovaatilisust - s.t. andma turuliidri positsiooni värsketele ja uute ideedega tegijatele. Seda aga ei juhtunud. Tarkvaraturg jäi turule "sissesöönud" mängijate pärusmaaks ning tarkvarafirmade arenduskulud koguni langesid - patendid etendasid uute tegijate eemalhoidja osa ning lõpptulemusena osutusid arengupiduriteks.
 
 
 
 
 
Vaba tarkvara
 
 
 
Linuxi kiirest arengust tuule tiibadesse saanud vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara loojate liikumised on ehk kõige värskem tõestus patendi- ja autoriõiguse mahajäämusest. Vaba tarkvara ärimudel - ehitada tasuta levivale tarkvarale kompleksne konsultatiiv- ja tugiteenuste võrk - on siiamaani traditsioonilise autorikaitse seisukohast tulnukas teisest galaktikast. Et see aga on tänaseks oma elujõulisust juba piisavalt tõestanud, siis on ainsaks mõistlikuks järelduseks arvamus, et tarkvara-alane seadusandlus oma praegusel kujul on ilmselgelt aegunud. Ka kommertstarkvara tootjad (eelkõige Microsoft) on seda mõistnud ja otsivad uusi lahendusi (ühe sellisena on Microsoft tulnud lagedale "shared source"-kontseptsiooniga - põhimõttel "vaata, aga ära näpi!") - ilmselt on lähitulevikus oodata põhjalikke muudatusi ka seadusandlses. Üheks peamiseks mureks aga on hetkel siiski see, et suudetaks neutraliseerida suurkontsernide poolt promotav patenteerimismudel, mis on tarkvara puhul ilmselgelt ebasobiv ega soodusta tehnoloogia arengut.
 
 
 
Teaduspublikatsioonid
 
 
 
Otseselt pole tegu küll IKT valdkonnaga, kuid siin võib viimastel aastatel täheldada sarnaseid protsesse tarkvaramaailmas toimuvaga. Traditsiooniliselt on teadustöö tulemused olnud avalik hüve, s.t. nendega on raamatukogude vahendusel võinud tutvuda iga huviline. 20. sajandi lõpuks aga kujunes välja uus mudel - n.ö. ärialustel teadus -, kus konverentside korraldamine ja tulemuste avaldamine muutus tulusaks äriks. Et autorid pidid oma õigused andma üle kirjastajale ning avaldatud materjal oli saadaval vaid kallites erialaajakirjades, toimus sisuliselt uut tüüpi tõrjutuse kujunemine - ühelt poolt jäid "ukse taha" piisavate sidemeteta ja ressurssideta teadlased, teisalt muutusid teadustulemused n.ö. elitaarseks infoks, mis enam nii lihtsalt tavainimeseni ei jõudnud.
 
 
 
Vastukaaluks aga on tekkimas uut tüüpi (õigemini vana juurde tagasipöörduv) teadus, kus publitseerimismeetodiks on open access - kõigi tulemuste vaba kättesaadavus võrgu kaudu. Sarnaselt avatud lähtekoodiga tarkvaraga olid ka siin paljud alguses skeptilised ("ebamajanduslik", "idealistlik" jms), kuid viimastel aastatel on säärase avaldamisviisi valinud ka üha enamad prestii�ikad väljaanded.
 
 
 
Lõpetuseks
 
 
 
Ilmselt on juba IT-valdkonna väga kiire areng toonud seadusandjatele piisavalt peavalu - juriidiline menetlus oma protseduuridega ei jõua sageli lihtsalt järele. Nii on ka intellektuaalomandi küsimustes, kus uue defineerimine senituntu kaudu on andnud tihti vaid poolikuid lahendusi. Üsna ilmselt vajab uus võrgupõhine ajastu teistmoodi lähenemisi, aurumasina ajast pärit õigusmehhanism kipub olema oma aega ära elanud. Küsimus on aga endiselt, kas lahenduseks on täiesti uued arusaamad (nagu seda väljendab näiteks "vaba tarkvara isa" Richard Stallman, kelle jaoks kommertstarkvara on juba a priori ebaeetiline nähtus ning sellisena vastuvõtmatu) või annab vana süsteemi reformida seestpoolt nagu seda üritab Lawrence Lessigi eestveetav Creative Commons-liikumine. Elu näitab...
 
 
 
Electronic Frontier Foundation
 
Vaba Tarkvara Fond, radikaalsemate uuenduste suuna pooldaja
 
Creative Commons, algatus mõõdukamate uuenduste sisseviimiseks IO küsimustes
 
Lessig.org, CC ühe looja Lawrence Lessigi veebileht
 
Declaration of Independence of Cyberspace
 
Directory of Open Access Journals
 
Barlow, J. P. The Economy of Ideas
 
Martin, B. Information Liberation
 

Redaktsioon: 31. jaanuar 2007, kell 21:24

Introduction

Right yesterday there was a news that many Estonians living in Brussels use their satellite-TV equipment to watch Estonian TV. The sad point is that the equipment, while fully legal in Estonia, becomes illegal when used in Belgium. The reasons are not technical but purely legal - the powerful lobby of multinational corporations has succeeded in pushing legal acts which limit the legal use of equipment with national borders. The case is a good illustration on the growing ambiguity of the technology-related legal space.

The whole subject of IP will probably reach even stronger focus in near future. The 'soap opera' about establishing software patents in Europe (which has currently stalled), the hyperbolic copyright cases in the US, BSA campaigns, the Microsoft-Novell deal - these may seem far away. But we can find colourful cases from Estonia as well.

An interesting reading is the Information Liberation by Brian Martin, an associate professor of Wollongong University, Australia. Published in 1998, it has predicted some of the today's heated issues with remarkable exactness. While somewhat radical in approach, it is a welcome counterbalance to the mainstream sources which until very recently only promoted the proprietary models (Estonian students may know the http://www.autor.ee website which is clearly slanted towards proprietary approach).


What went wrong?

The original purpose of intellectual property (as defined by the first copyright law in England in 1709/10 as well as by the founders of the U.S.A.; historical overview will follow in the next lecture) was all good – by granting special privileges, to motivate an author not to keep his/her work secret (as was customary during the Middle Ages) but to encourage spreading the creation in society and promote further creativity. However, questions arose already during these early days – a good example is given by Wynants and Cornelis (2005) by quoting one of the most prolific creators of human history, Leonardo da Vinci: 'Do not teach your knowledge, and you alone will excel.' Are we sure we are on the right road?

José Luís Malaquias, a Portuguese engineer, has written a thought-provoking essay titled A New Economic System for the Information Era (http://www.malaquias.net/en/joseluis/articles/copyright.pdf). He uses a humorous but thoughtful example in a comedy movie Gods Must Be Crazy, where a chain of messy events is sparked by a Coke bottle fallen from a plane amidst the local natives. Until then, the Bushmen had been sharing their scarce resources, but here was a new and desirable object (looked nice, could be used to crush grain or bring water) which was impossible to duplicate. Thus, only one person was able to use it at a time, resulting in plenty of trouble. The initial gift of the Gods turned out to be Pandora's Box.

But in a sense, the emergence of digital world and the Internet Age has brought along a situation which is inverse to the movie. Malaquias insists that the mankind's constant struggle for scarce resources throughout the history has planted the meme of resource scarcity so deep into our brains that even if the reality has started to gradually change, it still rules our way of thinking.

A resource may be rare in one context and plentiful in another (e.g. water, which was something usual and lunimportant for Nordic people and a top resource for, say, Arabs). The difference of paradigm is perhaps the most clearly visible in a new kind of resource – information - , which has gradually risen to be one of the central resoutces. Information in its pure form differs from earlier resources: it can only be copied, not moved (in the sense that it cannot be exhausted – Benkler in his “The Wealth Of Networks” also refers to it as a “nonrival good”). Therefore, the legal measures which were suitable for physical resources are increasingly obvious to be unsuitable for information.

We might argue that information in itself is not anything new. But only the advent of Internet and digital media made storage and distribution of information so easy and inexpensive that the value of the information itself, not the medium (e.g. the heavy, hand-written and chained books of old) became central.

The problems with the traditional approach

It is not so rare to see people from humanities and those from sciences scoff at each other. The engineers seem to lack imagination, style and expression, while the humanitarists may look like hopelessly naive and impractical dreamers who don't really have enough brains to do the real thing.

In fact, also law is very different from engineering and science. Scientific methods prescribe experiment, impartial observing and logic to obtain maximum degree of objectivity. Law, on the other hand, is subjective to the bone – it is based on cases, precedents, often also on consensus and conflict management. To make things worse, different places and people may have developed radically different legal system. And as such, it is doomed to be reactive – always playing catch-up with the reality. So the problems start already with the inevitable - law and technology are thoroughly different in nature.

The time factor has totally different roles in legislation and digital world. A good law is the one which will not change monthly (having a different rate of VAT every month or different penalties for crimes every year would hardly be desirable). In some cases, legislation has power over people's life and death – thus it cannot afford hastily released 'beta versions'. Perhaps an example can be given by the controversial Patriot Act of the US which was passed at the Congress only about five weeks after the September 11, 2001 – one of the main arguments of its critics is that the process was far too hasty for such an important issue, resulting in an immature and imbalanced law (both supporters and critics are extensively quoted in the related article of Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act).

The digital world of today, on the other hand, develops with great speed. Moreover, practically everyone can be a creator or contributor (the abovequoted Wikipedia being one of the prime examples). The five weeks which was an incredibly short period for the Patriot Act is plenty of time in the digital, networked world. Another example – according to the World International Property Organization, computer programs are still protected as works of literature, as one of the central international treaties in the field, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, has the most recent amendments from 1979, before even the birth of IBM PC. So here is the hoary, grey-headed Old Man Paragraph trying to keep pace with the sometimes hyperactive Internet Kid – and having growing troubles with that. The two are just too different.

Another quite serious field of problems are ethical questions. Leonardo da Vinci used fine mirror writing to secure his secrets – but we can wonder if some of today's IP extremes make a creation as useless to the rest of society as did Leonardo's secrecy. And more questions arise.

  • How much is enough? How long-lasting and extensive privileges should be enough to motivate authors? Human greed can be endless if left untreated – a good example is an infamous in Internet 'professional epigrammatist', who coins short sentences and sues their 'unauthorised' users.
  • Should IP allow for criminal passiveness – e.g. when a large pharmaceutical corporation discovers a vaccine to AIDS, but keeps it under hard 'protection', maximising its profits but leaving thousands of people to die without cure? Or to apply 'trade secrets' to cover up potentially harmful effects of some drugs – one of the best known examples is the case of Thalidomide, which was a sedative brought to market in 1950s by faked tests and resulted in serious birth defects in children (see Wikipedia on Thalidomide: http://en.wikipedia.org/wiki/Thalidomide)
  • Is it acceptable to effectively block the development in a whole field of technology? Martin (1998) has given two examples: the telephone patents of Bell blocked the use of radio communication for 20 years, the same happened to the General Electric patents on incandescent lamps which delayed the emergence of fluorescent lamps for 20 years.

Another telling example is given by Lessig (2004) about the FM radio which was invented by E.H. Armstrong in the US. The radio giant RCA which controlled the market with its AM radio at first hoped to get additional benefits for their business – however, when it was clear that Armstrong had invented a potentia competitor (and per se a superior technology!), the corporation used all kinds of legal steps to corner the inventor, who finally went into bankrupt and committed suicide.

Robert Theobald has introduced a new term, mindquake, on the situation where previously valid knowledge loses its validity and meaning. An example of mindquake is the experiences of various specialists in the former Eastern Bloc who were initially trained to operate under the conditions of Marxist planned economy. When these societies entered the transition into market economies, many of these people lost their ground. Right now, it seems more and more probable that the current system of intellectual property (and property legislation in general) has been hit by a similar phenomenon.

Lessig also describes a tragicomical case of the Causby brothers, a couple of chicken farmers in the US in the middle of the 20th century. The farm was located near a military airbase and the low-flying planes terrified their chickens. The brothers finally sued the US air force – based on the property laws of the day. Namely, the landowner was considered to also own all the resources underground (to the centre of the Earth) and the air above the land up to unspecified height. Based on this, the Causbys sued for property violation, but were harshly dismissed by the standing judge, who simply stated: 'Common sense revolts at the idea.' In the largely case-based American legislation, this was enough to radically change the understanding of the whole concept.

The third large circle of problems is related to overextending. An Oriental saying goes: “Those who know do not talk, those who talk do not know” - in many cases, patent officials are not able (or willing) to fully grasp the details of an application, using 'better more than less'-approach instead. The telephone and lamp examples by Martin show this quite well – the problem was not so much even in the patent per se, but in its unreasonable reach. However, it would probably be far too optimistic to asusme that patent officials will be able to handle the growing diversity of digital world better in the future.

One of today's famous speakers for free software is a hacker turned into lawyer - Eben Moglen. With similar insight to Brian Martin quoted above and about at the same time, he published his paper Anarchism Triumphant - Free Software and the Death of Copyright in a network magazine, First Monday, in 1999. In his sharp and witty style, Moglen uses a diverse set of examples from numbers to Isaiah Berlin's fox and hedgehog (the fox knows many things, the hedgehog knows only one, but the one is big...). He also concludes that the hedgehog has a couple of relatives:

  • the IPdroid - knows perfectly the IP legislation, everything else is "no data"
  • the Econodwarf - is obsessed with economical motives, sees them (and only them) everywhere

Thus Moglen sees the ample representation of these two creatures in the copyright and IP circles as a major reason to its imminent downfall.

The problem is especially well seen in the field of software – even assuming that the expert is qualified (which is often not the case – individuals who are equally competent in the details of property law and the technical nuances of programming technology are not so common), software is simply a too complicated phenomenon to allow adequate estimate of novelty factor. The result of all this can be seen at http://webshop.ffii.org. To quote Lessig: 'What the law demands today is increasingly as silly as a sheriff arresting an airplane for trespass. But the consequences of this silliness will be much more profound.'

Sir Timothy Berners-Lee, the inventor of World Wide Web, decided to release his creation into public domain, which led to founding a whole class of new media. One could speculate what had happened if he had decided to keep it proprietary. Maybe he had a bit more money today (although as the creator of the Web, he has an enviable authority and a position in history, which definitely also mirrors in his welfare), but our society would almost surely have no web media, no online journalism, wikis and blogs, no online banking – not until 2011 when his 20-year patent would have expired.

The same man has said in 2002: "The reason people invest their lives and careers (working on new technology) is that they don't expect some company to come into take it away from them. Just the rumor of patents and royalties will put a two years stop in development -- we can't afford that. /.../ If we don't get this intellectual property issue right, there is a danger that the next Internet revolution won't happen. It could mean that the Semantic Web doesn't really happen." (Context, 2002). The Semantic Web, or the next-generation Web is by definition dependent on interoperability and unrestrained interchange of information – things which seem to be increasingly burdened by IP regulations.

Finally, in June 2006, years after the invention of the Web, he writes: “When I invented the Web, I didn't have to ask anyone's permission. Now, hundreds of millions of people are using it freely. I am worried that that is going end in the USA.” (Berners-Lee 2006).

The digital dilemma

Borrowing a book from a library is a trivial thing. At the same time, the so simple process includes elements from law (you need to admit that the book belongs to the library), social norms (you will not plan stealing it), economy (you need to purchase a library pass) and technology (the borrowing process). And when they finally got it working with physical books, the digial environment (or new media) turns a lot of things upside down again.

The simplest example: a printed book can physically be used by one, maybe two people (at the same location) at a time. An electronic document has no such limits - one needs a phone line (for modem), a LAN cable (for wired network) or just a suitable location (with wireless networks).

It may sound like a happy message to both consumers and the whole society - all content of libraries will be accessible 24/7 in your home computer and is never closed or used up. It should also make publishers' life easier and give them new possibilities. Yet most of those are haunted by an old fear - what if the first purchased copy will be also the last one? They will just "pirate" the rest! And to repel the haunt, they will release their own onto the consumers - a mess of technical and legal measures which ultimately hampers the whole society's access to their own intellectual and cultural heritage. So all the new technology has largely been a double-edged sword for the traditional IP circles - more quantity, quality and access, but with seemingly threatening the very economic base of the system.

Thorough changes

During the recent times, the IP has been subject to the following changes:

  1. Digital media has radically simplified copying. The costs are negligible for both legal owner or licensee and an illegal user. A digital copy is a perfect twin which can be copied further. So one of the historical main obstacles to illegal copying - high copying costs and the lower quality of copies - is almost gone.
  2. Networks have radically changed distribution. At today's networks speeds, moving large chunks of data over the network is inexpensive and simple. So an author can easily distribute his/her work - and others can copy it as easily. Therefore, to keep business going we need to either kill off all "piracy" (not really possible) or to find a new business model.
  3. The Web has radically changed publication. Almost everyone can be a publisher with international reach. In many cases, publishing information will bring up IP-related problems. And given the reactive nature of law (as described above), in most cases the law is still trying to catch up. This leads to a major problem in today's IP field (especially seen in the case-based US legal system): the law is not enough, being able to interpret it favourable to a party is vital. So the weight will shift from the objective (who is right according to law) to subjective (who can afford better lawyer).

Things get complicated

Among things that complicate the situation is the mess of different parties and interests what is directly affected by the constant development of technology (e.g. the easy publication over the web may suit both to author and reader, but will threaten the profit margins of publishers). Until recently, selling someone's creation implied monopoly rights on it - nowadays we see an increasing number of different approaches (especially in the IT field):

  • giving up some rights/profits hoping to win more in another market segment - the freeware/demo model
  • developing the consumer community and building second-tier services - perhaps the most used model on free software

Especially the latter one has spread widely - not only in software, but other creative arts as well. Some aspects of it (especially user communities) have also been adopted to proprietary models.

Another problem is the territorial nature of IP. Different countries have got different laws, yet the Internet is global. Perhaps the best example is http://www.thepiratebay.org - the worldwide collection of Bittorrent trackers, many of which offer illegally copied proprietary software or other content (music, movies). So the hosts rely on the fact that they comply with Swedish laws and tell all the US lawyers to get lost (using a creative arsenal of diverse heavy insults).

Another example of the legal diversity is Linux. Due to excessive copyrights and patents in the US, American variants (distributions) do not include some software packages which can be legally contested (a well-known example is MP3 playback). At the same time, many European distributions include them.

Conclusions

As seen from above, the IP is a diverse subject which has recently been increasingly contested by both the rapid development of technology and its internal shortcomings (especially its reactive nature). It is quite clear that the age of Internet and new media cannot be regulated by laws dating back to the steam engine - but the question is which one of several options would be the most feasible?

During the course, we will stop at various alternatives from the somewhat updated traditional model to moderate and hybrid solutions as well as radical "copyleft".