Main Page

Allikas: KakuWiki
Redaktsioon seisuga 18. juuni 2010, kell 02:03 kasutajalt WikiHaldur (arutelu | kaastöö)
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti

Mis koht see on?

KakuWiki on mõeldud info kogumiseks ja vahetamiseks erinevatel teemadel (vt allpool). Osa materjale on eesti- ja osa ingliskeelsed (viimaste hulka kuuluvad peamiselt rahvusvahelise õppe- ja koostööga seonduvad asjad). NB! Seoses sodijate rünnakutega on väljastpoolt muudatuste tegemine sisuliselt suletud.

Tähelepanuks - KakuWiki kasutab litsentsina GNU FDL-i nagu Wikipedia. Seepärast palun siia range autorikaitse all olevat materjali mitte panna.

What place is it?

The OwlWiki is meant to collect and exchange information on various subjects (see below). Some materials are in Estonian, some in English (mostly the ones which are related to different international projects). NB! Due to spam attacks, outside access is now read-only.

Please note that this wiki uses GNU FDL (just like Wikipedia) - therefore, please do not submit materials which are covered by traditional strict copyrights.


Eesti keeles

Kaku enda asjad

Need on eeskätt endale tehtud - see aga ei tähenda, et teised neid uurida ja vajadusel täiendada ei võiks...

Vaba tarkvara
Kogukonnad ja vaba kultuur
IT eetika- ja õigusküsimused
IT turva- ja privaatsusküsimused
Sotsiaalne tarkvara
IT ajalugu
Võrgusuhtlus ja -psühholoogia
Puuetega inimesed, eripedagoogika ja tugitehnoloogia
Võitluskunstid

Kursused & materjalid

Siin arendab Kakk oma tulevasi kursusi (eestikeelseid - ingliskeelsed on IMKE all). Arvamused ja abi on teretulnud. NB! Need on ainult toorikud - valmis materjalid lähevad vastava kursuse alla Kaku Akadeemiasse.

Vaba tarkvara meetodid ja praktikad (TLÜ informaatika, kevadsemester 2007)
Haridustehnoloogia erivajadustega inimestele (TLÜ eripedagoogika, sügissemester 2009 - võimalik, et kolib Wikiülikooli alla)
Vaba tarkvara meetodid ja praktikad 2 - uus versioon, võimaluse korral Wikiversity kursus nii TLÜ kui ITK jaoks
Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad - TTÜ magistriõppes 2009. aasta sügisel käivituv kursus
Tehnosuhtluse erialatutvustus - ITK tehnosuhtluse eriala sissejuhatav kursus
Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid - senise ITSPEA uuendatud versioon nii ITK kui TLÜ (valikaine) jaoks

Huvitavaid kursusi laiast ilmast


Sodinurk

E-Ülikooli konverents 2007 Tartus - ettekande viited

In English

IMKE
The Playful Cleverness Reading List